• Et netværk under DANVA – når det handler om underjordisk infrastruktur
 • Et netværk under DANVA – når det handler om underjordisk infrastruktur

NoDig Infra Årsmøde 2021
via Microsoft Teams

Torsdag den 18. marts kl. 12.30

TILMELDING

Vi afsender en snackbox til de der tilmelder sig inden 2. marts og i den forbindelse har vi behov for jeres adresse-detaljer (sidder I hjemme eller på kontoret).

Tilmeld her

Program

12.30

Velkomst v/formand Christian Lerche (KLAR Forsyning)

12.40

Årsmøde – Generalforsamling

13.15

Hvordan står til det i netværkene?
- korte indlæg og status på konkrete projekter

13.30

Gennemgang af strategiplan 2021 – 2024 v/Christian Lerche

 

Webinarprogram

14.00

Værktøjer til beregning af miljøpåvirkninger af vandsystemer v/Sarah Brudler, Rambøll A/S

14.20

Pause – har du kaffe i koppen, eller har du en mail der skal svares!
Forebyg endelig eftermiddagens energidyk med lidt mundgodt fra boxen!

14.30

APX10 – Dynamisk dataanalyse v/Ulrich Borup Hansen, APX10 A/S og Christian Lerche, KLAR Forsyning

14.50

VDC og IKT i Aarsleff v/Christian Østen Rasmussen, Aarsleff A/S

15.10

Pause – fyld kaffekoppen op og nyd lidt fra boxen, hvis den da ikke allerede er tom…..måske kan du nå at foretage et kort telefonopkald!

15.20

Nye krav til afløb DS432 v/Klaus Ising Hansen, Byggeriets Kvalitetskontrol

15.40

DANVA og samarbejdet med NoDig Infra v/Sten Kloppenborg, DANVA

16.00

Afslutning på dagen

 

 

TILMELDING

Vi afsender en snackbox til de der tilmelder sig inden 2. marts og i den forbindelse har vi behov for jeres adresse-detaljer (sidder I hjemme eller på kontoret).

Tilmeld her

Lidt om indlægsholderne:

Sarah Brudler, Rambøll A/S
Sarah understøtter som rådgiver udviklingen af bæredygtige vandsystemer indenfor drikkevand, spildevand og klimatilpasning. Hun har en PhD fra DTU og arbejder mest med metoder som livscyklusvurdering for at gøre bæredygtighed målbar, som fx CO2-aftryk – både på strategisk niveau og i konkrete projekter. Hendes beregninger understøtter bæredygtige beslutninger igennem alle projektfaser, fra design til udbud, anlæg og drift.

   

Ulrich Borup Hansen, APX10 A/S:
Ulrich er direktør i APX10. Han har igennem mange år ledet og udviklet organisationer der fokuserer på entrepreneurship og agilitet. Han har de sidste 10 år arbejdet med og i forsyninger både i Danmark og i udlandet. I APX10 er Ulrich med til at drive udviklingen og udbredelsen af software løsningen data|APX, som anvendes af danske og udenlandske forsyninger til bl.a. renoveringsprioritering af vand- og spildevandsledninger.

   

Christian Østen Rasmussen, Per Aarsleff A/S:
Christian er uddannet bygningsingeniør fra DTU i 2011, nu ansat som VDC Group Manager i PAA, hvor han siden 2016 har arbejdet med digitalisering primært i forhold til IKT og VDC. Digitalisering handler både om digitale værktøjer og samarbejdsprocesser. Christian arbejder med såvel overordnede strategier og handlingsplaner, som support til konkrete projekter i tilbuds-, projekterings- og udførelsesfase samt som faglig leder og sparringspartner for nogle af de mange dygtige VDC-kollegaer.

   

Klaus Ising Hansen, Byggeriets Kvalitetskontrol
Klaus er direktør i Byggeriets Kvalitetskontrol. Han har gennem snart 15 år ledet Byggeriets Kvalitetskontrol, der bl.a. er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen som kontrolinstans på de autoriserede områder, herunder certificering af kvalitetsledelsessystemer hos autoriserede kloakmestre. Klaus har i 2020 deltaget i arbejdsgruppen, der har udarbejdet den opdaterede afløbsnorm, DS 432:2020, Afløbsinstallationer.

   

Sten Kloppenborg, DANVA
Som mangeårig sektionsleder for Teknologiske Instituts VA- laboratorie i Aarhus har Sten stor erfaring med prøvning og inspektion af Vand og afløbsprodukter, samt danske og internationale certificeringsordninger på området. Hos DANVA er Sten pr 1. oktober 2020 ansvarlig for Standardisering og formand for Certificeringsordningen DK-VAND

 

 

Tidligere årsmøder

Årsmøde 2020

Generalforsamling 2020

Årsmødet 2020 blev grundet COVID-19 omlagt til en virtuel generalforsamling den 3. november.

Bestyrelsens medlemmer var samlet og fysisk tilstede, mens foreningens medlemmer deltog via Teams.

Formandens beretning kan du læse HER og ligeledes referat fra generalforsamlingen.

På et efterfølgende møde, har bestyrelsen konstitueret sig og i tråd med bestyrelsens oprindelige intentioner om fornyelse og løbende udskiftning, er formandskabet nu overdraget til Christian Lerche fra KLAR Forsyning og med Morten Aaby Nielsen fra Vesthimmerlands Forsyning som næstformand.

Årsmøde 2019

Årsmøde 2019

Efter et veloverstået årsmøde med 41 deltagende medlemmer, der alle bidrog med input og nye ideer til det fremtidige arbejde er vi klar til at tage hul på et nyt NoDig år.

Her kan du se referat fra generalforsamlingen - og ligeledes kan indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling ses HER. Årsagen til den ekstraordinære generalforsamling er ønsket om en udvidelse af bestyrelsen, hvilket kræver en vedtægtsændring. Se referat fra den ekstraordinære generalforsamling HER

Se præsentationerne fra årsmødet her:

 1. Formandens beretning v/Morten Aaby Nielsen
   
 2. Vi skal ha’ no-dig på skoleskemaet’ – tættere samarbejde med erhvervsskolerne v/Henrik Juul Kühn, HRS (Hovedstadens Rekrutteringsservice) og Maj-Britt Juel Nielsen, EUC Sjælland
   
 3. New developments and applications of Direct Pipe & E-Power Pipe v/Lutz Zur Linde, Herrenknecht AG
   
 4. Hvorfor rørsprænger vi så mange vandledninger – og hvorfor rørsprænger vi ikke kloakledninger i samme omfang? v/Kim Petersen, NCC Danmark A/S
   
 5. Turbineledningen’ v/Thomas Faabæk, BluKolding A/S
   
 6. Nyt fra ISTT v/Jari Kaukonen, ISTT-formand
   
 7. Kloakering med Vakuumsystemer – erfaringer fra Mariagerfjord Vand v/Søren Erikstrup
   
 8. Nyt fra Dansk Ledningsejerforum v/Kristian Friis, DANVA
   
 9. Klimatilpasningsprojektet – Den blå-grønne bydel i Tommerup v/Stine Madsen Ansbjerg, Assens Spildevand A/S
Årsmøde 2018

Årsmøde 2018

Efter et veloverstået årsmøde med 35 deltagende medlemmer, der alle bidrog med input og nye ideer til det fremtidige arbejde er vi klar til at tage hul på et nyt NoDig år.

Her kan du se referat fra generalforsamlingen: 

Se præsentationerne fra årsmødet her:

 1. Formandens beretning v/Morten Aaby Nielsen
   
 2. Plaststrategi v/Franz Cuculiza, Aage Vestergaard A/S
  - Link til film: www.avl.dk/film
  - Folder: Find guldet i de brugte rør
    
 3. Styret underboring – en case fra Glostrup Forsyning v/Christian Rønne, Zacho-Lind A/S
   
 4. NO DIG OG VANDFORSYNING v/Bo Sørensen, Uponor, Kim Petersen, NCC og Kristian L. Hansen fra Aarhus Vand
   
 5. Lillebæltskrydsning fra Jylland til Fyn v/Ole Øbro fra TREFOR Vand.
Årsmøde 2017

Årsmøde 2017

Efter et veloverstået årsmøde med 50 deltagende medlemmer, der alle bidrog med input og nye ideer til det fremtidige arbejde er vi klar til at tage hul på et nyt NoDig år.

Her kan du se referat fra generalforsamlingen /Files/Files/Aarsmoede2017/Referat_generalforsamling_300217.pdf

Se præsentationerne fra årsmødet her.

 1. Formandens beretning v/Morten Aaby Nielsen
   
 2. Norsk Vann Rapport ’Smart ledningsfornyelse – bruk av NoDig metoder’ v/Espen Killingmo, Sweco Norge
   
 3. Udfordringer ved arbejder i offentligt areal v/advokat Lasse Møller, LETT
   
 4. ’Gæsteprincipper’ v/Eiko Steinhauer og Pernille Præstiin Larsen, HOFOR
   
 5. /Files/Files/Aarsmoede2017/KlimaByen Præsentation_NoDig Infra_201703.pdf

Norsk Vann's nye rapport:

Under årsmødet gav Espen Killingmo fra Sweco i Norge en fin præsentation af den nye rapport/vejledning, som Norsk Vann netop har udgivet. Rapporten hedder: ’Smart ledningsfornyelse – bruk av NoDig metoder’ . Hvis du er interesseret i rapporten kan du enten registrere dig som bruger her http://norskvann.no/index.php/cb-registration og købe rapporten i papirudgave - eller downloade en version her http://norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen/rapporter. Rapporten hedder R221.