• De 3 U'er: 1 - UDVEKSLE...
  erfaringer, ny viden, indsigter, udfordringer og muligheder
 • De 3 U'er: 2 - UDDANNE...
  personer i branchen, som ønsker yderligere NO-DIG-kompetencer og studerende på relevante uddannelser
 • De 3 U'er: 3 - UNDERSTØTTE...
  samspillet mellem og udvikling af bygherre, rådgiver, entreprenør og producent

Tanker fra et par unge i branchen

Den 3 og 4 marts deltog vi for første gang i No-dig konference, hvor folk fra branchen både i form af bygherre, rådgivere og entreprenører deltog. Det var et par spændene og lærerige dage med gode indlæg, om alt fra valg af udbudsmetoder til, hvordan branchen bliver mere bæredygtig i fremtiden. Indlæggende lagde op til gode diskussioner mellem de forskellige aktører i branchen. Som ny i branchen synes vi, at konferencen er en god måde at udvide sit netværk på samt at få viden om, hvad der rører på sig i branchen. Til trods for at både bygherre, rådgivere og entreprenører var repræsenteret på konferencen, var størstedelen fra entreprenør siden. Her kunne vi godt savne et større fremmøde fra rådgivere og bygherres side, så diskussionerne kunne få et større præg af, at der er folk til stede fra begge sider af bordet.

Jonas Jakobsen
Projektleder gennempresning og tunnelering

og

Morten Randrup Nielsen
Entrepriseleder Tunnelering, gennempresning
 

Entreprenørfirmaet Østergaard A/S

Aarsleff Rørteknik holder dampen oppe i Corona-tiden

Vores kørende anlæg arbejder i fuldt omfang – takket være vores trofaste kunders fokus på opretholdelse af produktion og fremdrift i projekterne. Det store fokus vores anlæg i forvejen har på hygiejne i forbindelse med arbejdet med spildevand har nu fået en ekstra dimension. Nye masker, ekstra afspritning og forstærket rengøring er nu blevet en naturlig del af dagligdagen.

Ligeledes gælder det at Aarsleffs administrative medarbejdere har fået mulighed for at arbejde hjemmefra i det omfang det kan lade sig gøre. Fremmøde på kontoret sker kun efter aftale med nærmeste leder og arbejdet udføres derfor stadig med stort engagement og kontakten til kolleger sker online eller via telefon.

Vores kunder følger ligeledes regeringens anbefalinger og gør alt hvad de kan for at holde gang i projekterne – både igangværende og kommende. Hjemmearbejde og Skype-møder forhindrer ikke at der koordineres, planlægges og træffes beslutninger.

Det har resulteret i at vores fabrik i Hasselager som producerer strømpeforinger, arbejder ufortrødent videre. Men også her med de kendte retningslinjer udstedt af regeringen.

Men på trods af den nye arbejdsform savner vi at mødes fysisk med kunder, kolleger og samarbejdspartnere og glæder os til at vende tilbage til en mere almindelig hverdag.

No-Dig International i Firenze, oktober 2019

En dansk delegation på 31 personer deltog i årets ISTT No-Dig International, som var arrangeret af det italienske Society.

Fra danske side deltog vores formand Morten Aaby Nielsen og næstformand Christian Lerche i ISTT Board Meeting. I alt deltog 22 ud af 28 societies i board meeting, hvilket vidner om et stærkt ønske og engagement for de nye tiltag i ISTT’s struktur og organisation.

To danske repræsentanter var også på podiet under selve konferencen.

Per Holm, BlueKolding under sessionen ENVIRONMENTAL AND SUSTAINABILITY BENEFITS OF TRENCHLESS med titlen: ‘Business and the SDG’s’ og Loui Thomsen, COWI under sessionen TRENCHLESS TECHNOLOGY CASE STUDIES med titlen: ‘Consideration in planning successful trenchless utility installations’

Alt i alt en veltilrettelagt tur, med masser af networking og udveksling af nye technologier indenfor no-dig.

Se lidt fotos fra arrangementet HER


 

Øjenåbner fra en ingeniørstuderende

Udtalelse af Ibrahim Hassan, Ingeniørpraktikant fra VandcenterSyd:

Det var lidt af en øjenåbner!

Jeg fik lov til at deltage i No-dig Infra’s konference, som blev afholdt på Sydfyn i skønne naturomgivelser. Det skete igennem VandCenter Syd, hvor jeg pt. er tilknyttet som ingeniørpraktikant.

Oplæggene var interessante cases fra forskellige projekter i Danmark og udlandet. Det gav mig en masse viden samt indsigt i de erfaringer der bliver gjort ved konkrete projekter. Vi sluttede af med et site-visit til et Klimasikringsprojekt i Tommerup.

Personligt havde jeg to forventninger til min deltagelse, som jeg synes begge blev indfriet. For det første fik jeg lært en masse nye mennesker at kende og dermed styrket mit netværk. For det andet fik jeg øjnene op for, hvor stor no-dig er herhjemme og internationalt.

Det overraskede mig dog lidt, da jeg ikke havde hørt om det på universitetet. Man kunne godt introducere no-dig metoder på de forskellige institutioner for at udbrede kendskabet om opgravningsfrie løsninger. Lige fra vandledninger der tunneleres til underjordiske motorvejstunneler i Kina. I forbindelser med, at vi bygger så meget og stigende befolkningstæthed i de store byer, tror jeg behovet for no-dig løsninger kun bliver større i fremtiden. Både til nye ledninger samt renovering af gamle.

Uddannelsesnetværket har indledt et nyt samarbejde med EUC Sjælland, hvor Maj-Britt Juel Nielsen er faglærer for kloakmestreuddannelsen. Den 3. december var der dømt hands-on fremvisning og medlemsvirksomhederne Peter Meyer A/S, Munck Forsyningsledninger A/S, Aarsleff A/S, NORVA24 og Uponor A/S præsenterede i fællesskab kursisterne for forskellige no-dig løsninger, fremviste deres grej og gav en overordnet gennemgang af de forskellige metoder. Det var en super dag i Køge.

Unge No-Dig’ere udfordrede fysikken med spænding og adrenalin 


Det årlige sociale netværksarrangement for ’Unge No-dig’ere’ foregik denne gang på Urban Ranger Camp i København. Det at klatre, bød på ultimative udfordringer for den kollegiale ånd i netværket og evnen til at samarbejde blev sat på prøve! Det faglige indlæg fra NoDig Infra gav anledning til masser af gode input og konkrete ideer til det videre arbejde.

Klatring på Urban Ranger Camp, Kbh Klatring på Urban Ranger Camp, Kbh

Aftenen bød også på kåring og overrækkelse af ’Den Gyldne Strømpe’ – den gik til Morten Askgaard fra Per Aarsleff A/S

Morten Askgaard Morten Askgaard
 • hovedstadens-rekrutteringsservice
 • evopipes
 • Aarsleff
 • Villy Poulsen
 • Munck-forsyningsledninger
 • FKS-Slamson
 • ncc
 • oestergaard-as
 • ekstra logo
 • hovedstadens-rekrutteringsservice
 • evopipes
 • Aarsleff
 • Villy Poulsen
 • Munck-forsyningsledninger
 • FKS-Slamson
 • ncc
 • oestergaard-as
 • ekstra logo