• De 3 U'er: 1 - UDVEKSLE...
  erfaringer, ny viden, indsigter, udfordringer og muligheder
 • De 3 U'er: 2 - UDDANNE...
  personer i branchen, som ønsker yderligere NO-DIG-kompetencer og studerende på relevante uddannelser
 • De 3 U'er: 3 - UNDERSTØTTE...
  samspillet mellem og udvikling af bygherre, rådgiver, entreprenør og producent
AARSLEFF har fået papir på deres strømpers klimaaftryk

Altså ikke dem vi har på fødderne…  Men de strømper, Aarsleff Rørteknik bruger til opgravningsfri renovering af eksisterende rør; lige fra kloakker og hovedledninger til faldstammer i private hjem.

Strømperne producerer vi på vores fabrik i Hasselager, og det har længe været et ønske at kunne dokumentere miljøpåvirkningen på en saglig og anerkendt måde. Det kan vi nu på tre af vores produkter, der har fået godkendt og udstedt hver deres miljøvaredeklaration – også kaldet en EPD.

De tre strømper, der nu har en miljøvaredeklaration, er filtlineren (som bruges til at renovere kloak- og regnvandsledninger), glasfiberlineren (som bruges til at renovere spilde- og regnvandsledninger) samt PAA-F-liner til faldstammerenovering.

Grundlaget for en EPD er en såkaldt livscyklusvurdering (LCA), hvor byggematerialets miljøaftryk kortlægges i hele dens levetid. Men EPD’en siger i sig selv ikke noget om, hvorvidt et byggemateriale er miljøvenligt eller ej. Den kan derimod bruges til at sammenligne forskellige produkter og dermed finde det mest bæredygtige alternativ. 

For producenten kan en EPD være en gylden mulighed for at blive klogere på, hvor i produktionen miljøpåvirkningen er størst. Netop indsigten i egne produkter – og dermed muligheden for at optimere dem i grønnere retning – var årsag til, at Aarsleff Rørteknik gav sig i kast med EPD-arbejdet. Det fortæller supportchef hos Aarsleff Rørteknik, Kristian Hjelm Jakobsen, der har stået for den omfattende dataindsamling.

”Vi har fået bekræftet den antagelse, vi havde, om at vores filtliners største aftryk er på polyesterdelen. For glasfiberlineren er den største synder selve produktionen af glasfiber. Det betyder, at vi fx kan overveje, hvilke glasfibre vi benytter og hvor de produceres. I forhold til filtlineren er vi i dialog med vores leverandører for at se på alternativer – fx bioresiner – til den polyesterresin, vi bruger i dag,” siger Kristian Hjelm Jakobsen.

 • hovedstadens-rekrutteringsservice
 • evopipes
 • Aarsleff
 • Villy Poulsen
 • Munck-forsyningsledninger
 • FKS-Slamson
 • ncc
 • oestergaard-as
 • ekstra logo
 • hovedstadens-rekrutteringsservice
 • evopipes
 • Aarsleff
 • Villy Poulsen
 • Munck-forsyningsledninger
 • FKS-Slamson
 • ncc
 • oestergaard-as
 • ekstra logo