• De 3 U'er: 1 - UDVEKSLE...
  erfaringer, ny viden, indsigter, udfordringer og muligheder
 • De 3 U'er: 2 - UDDANNE...
  personer i branchen, som ønsker yderligere NO-DIG-kompetencer og studerende på relevante uddannelser
 • De 3 U'er: 3 - UNDERSTØTTE...
  samspillet mellem og udvikling af bygherre, rådgiver, entreprenør og producent
Aarsleff Rørteknik holder dampen oppe i Corona-tiden

Vores kørende anlæg arbejder i fuldt omfang – takket være vores trofaste kunders fokus på opretholdelse af produktion og fremdrift i projekterne. Det store fokus vores anlæg i forvejen har på hygiejne i forbindelse med arbejdet med spildevand har nu fået en ekstra dimension. Nye masker, ekstra afspritning og forstærket rengøring er nu blevet en naturlig del af dagligdagen.

Ligeledes gælder det at Aarsleffs administrative medarbejdere har fået mulighed for at arbejde hjemmefra i det omfang det kan lade sig gøre. Fremmøde på kontoret sker kun efter aftale med nærmeste leder og arbejdet udføres derfor stadig med stort engagement og kontakten til kolleger sker online eller via telefon.

Vores kunder følger ligeledes regeringens anbefalinger og gør alt hvad de kan for at holde gang i projekterne – både igangværende og kommende. Hjemmearbejde og Skype-møder forhindrer ikke at der koordineres, planlægges og træffes beslutninger.

Det har resulteret i at vores fabrik i Hasselager som producerer strømpeforinger, arbejder ufortrødent videre. Men også her med de kendte retningslinjer udstedt af regeringen.

Men på trods af den nye arbejdsform savner vi at mødes fysisk med kunder, kolleger og samarbejdspartnere og glæder os til at vende tilbage til en mere almindelig hverdag.

 • hovedstadens-rekrutteringsservice
 • evopipes
 • Aarsleff
 • Villy Poulsen
 • Munck-forsyningsledninger
 • FKS-Slamson
 • ncc
 • oestergaard-as
 • ekstra logo
 • hovedstadens-rekrutteringsservice
 • evopipes
 • Aarsleff
 • Villy Poulsen
 • Munck-forsyningsledninger
 • FKS-Slamson
 • ncc
 • oestergaard-as
 • ekstra logo