• De 3 U'er: 1 - UDVEKSLE...
  erfaringer, ny viden, indsigter, udfordringer og muligheder
 • De 3 U'er: 2 - UDDANNE...
  personer i branchen, som ønsker yderligere NO-DIG-kompetencer og studerende på relevante uddannelser
 • De 3 U'er: 3 - UNDERSTØTTE...
  samspillet mellem og udvikling af bygherre, rådgiver, entreprenør og producent

NO DIG kursus i opgravningsfrie metoder 15. og 16. november 2023

- muligheder, begrænsninger og risici

Efteruddannelseskursus 2023 for planlæggere, projekterende og udførende der arbejder med opgravningsfrie anlægsmetoder, også kaldet
NO DIG.

Klik HER  for at hente beskrivelse som PDF

Klin HER for at hente kussusprogram som PDF

DIT UDBYTTE

Du får både en teoretisk og praktisk forståelse for anvendelsen af No Dig metoder.

Du får større viden om produktions- og installationsmetoder, geoteknisk kendskab til valg af metoder samt andre infrastrukturelle forud-sætninger for gennemførelse af ledningsanlæg med No Dig.

Du bliver bedre til planlægning og ledelse af opgravningsfrie projekter.

INDHOLD

På kurset undervises i en lang række forskellige No Dig metoder, herunder:

 • TV-inspektion, trykprøvning, flushing samt lækagesøgning
 • Strømpeforing af eksisterende ledninger og stik
 • Slip-lining, panel-lining og close-fit-lining af eksisterende ledninger
 • Bursting og cracking af ledninger med gennemtræk af ny ledning, evt. i større dimension
 • Styret underboring af nye ledninger
 • Brøndfornyelse
 • Mikrotunnellering
 • Pilotrørsmetoden og gennempresning
 • Tunnellering med åben eller halvåben front

Desuden undervises i udbudsprocesser, samarbejdsformer, myndighedsbehandling og kommunikation samt geoteknik, kravspecifika-tion, materiale- og metodevalg, kvalitetssikring og tilsyn m.m.

UNDERVISERE

 • Morten Bruun, Novafos
 • Jan Lunding, Uponor A/S
 • Claus Vangsager, Per Aarsleff A/S
 • Poul Erik Christensen, Østergaard A/S
 • Kristian Hjelm/Morten Skelmose, Per Aarsleff A/S
 • Per Helming Johansson, Munck Forsyningsledninger A/S
 • Carsten Hammer, VandcenterSyd
 • Søren Erikstrup, Mariagerfjord Vand A/S
 • Flemming Springborg, Teknologisk Institut
 • Jens Peder Guldberg, Byggeriets Kvalitetskonntrol
 • Palle Sax Holm, Villy Poulsen
 • Kim Petersen, NCC
 • m.fl.

PRAKTISK
Periode: den 15. + 16. november 2023
Der er mulighed for at overnatte på Comwell Holte

Sted: NOVAFOS
Adresse: Blokken 9, 3460 Birkerød

Program onsdag den 15. november 2023

Tovholder: Morten Bruun, Novafos
Emne: Intro, planlægning og metodevalg

09.30 – 10.00

Kaffe, velkomst og introduktion til kurset

Morten Bruun, Novafos

10.00 – 11.00

Planlægning, herunder metodevalg, fordele /begrænsninger og risikovurderinger

Morten Bruun, Novafos

11.00 – 11.45

Kontrolordning for styret boring og gennempresning

Kontrolordning for ledningsrenovering

Jens Peder Guldberg, Byggeriets Kvalitetskontrol

Flemming Springborg, Teknologisk Institut

12.00 – 13.00

Frokost

 

13.00 – 13.45

No-dig løsninger til renovering af vandledninger inkl. drikkevandssikkerhed

Carsten hammer, VandcenterSyd

13.45 – 14.15

TV-inspektion i Danmark

Claus Vangsager, Aarsleff A/S

14.15 – 14.30

Kaffepause

 

14.30 – 15.15

Styret underboring

Kim Petersen, NCC Danmark A/S

15.15 – 16.00

Case fra det virkelige liv !

Søren Erikstrup, Mariagerfjord Vand A/S
 

16.00 - 16.30 Hvad er NoDig Infra - Hvad er Det Gode Projekt - og er løsningen ens? Christian Lerche, formand NoDig Infra (KLAR Forsyning)

18.30

Fælles middag på Hotel Comwell Holte

 

 

 

Program torsdag den 16. november 2023

Tovholder: Jan Lunding, Uponor A/S
Emne: No Dig metoder

08.15 – 08.30

Morgenkaffe og velkommen til dag 2

 

08.30 – 09.15

Pilotrørsmetode og gennempresning

Søren Kjær, Entreprenørfirmaet Østergaard a/s

09.15 – 10.00

Tunellering

Søren Kjær, Entreprenørfirmaet Østergaard a/s

10.00 – 10.15

Kaffepause

 

10.15 – 11.00

Strømpeforinger

Morten Skjelmose Bolund, Per Aarsleff A/S

11.00 – 12.00

Brøndrenovering og paneler

Morten Skjelmose Bolund, Per Aarsleff A/S

12.00 – 12.45

Frokost

 

12.45 – 13.30

Rørsprængning (cracking/pipe bursting)

Per Helming Johansson og Jacob Møller Christensen, Munck Forsyningsledninger A/S

13.30 – 14.15

Stram foring

Palle Holm, Villy Poulsen A/S

14.15 – 14.30

Kaffepause

 

14.30 – 15.15

Anvendelse af PE-rør

Jan Lunding, Uponor A/S

15.15 – 16.15

Eksamens quiz, opsamling og evaluering af kurset

Morten Bruun, Novafos
Jan Lunding, Uponor A/S

 • hovedstadens-rekrutteringsservice
 • evopipes
 • Aarsleff
 • Villy Poulsen
 • Munck-forsyningsledninger
 • FKS-Slamson
 • ncc
 • oestergaard-as
 • ekstra logo
 • hovedstadens-rekrutteringsservice
 • evopipes
 • Aarsleff
 • Villy Poulsen
 • Munck-forsyningsledninger
 • FKS-Slamson
 • ncc
 • oestergaard-as
 • ekstra logo