• De 3 U'er: 1 - UDVEKSLE...
  erfaringer, ny viden, indsigter, udfordringer og muligheder
 • De 3 U'er: 2 - UDDANNE...
  personer i branchen, som ønsker yderligere NO-DIG-kompetencer og studerende på relevante uddannelser
 • De 3 U'er: 3 - UNDERSTØTTE...
  samspillet mellem og udvikling af bygherre, rådgiver, entreprenør og producent

I 2007 udgav SSTT et paradigme for udbud af foringer. Erfaringer med brug af dette paradigme , den generelle udvikling indenfor foringsområdet samt generelle ændringer og opdateringer for beslægtede arbejdsområder har medført et ønske om revision og opdatering af paradigmet.
Arbejdet med nærværende paradigme er sket i et samarbejdet mellem:

 • No Dig Infra (Et netværk organiseret under DANVA, tidligere SSTT Danmark)
 • DANVA
 • Dansk Byggeri, Rørtekniksektionen

Alle parter har ydet økonomisk samt teknisk eller juridisk bistand i forbindelse med udarbejdelsen.

Arbejdet er udført i en arbejdsgruppe bestående af:

HOFOR Carsten Cronquist
Aarhus Vand Peter Hjortdal
Sweco Bo Bonnerup
Rambøll Morten Bruun
Aarsleff Peder Bjerre Jakobsen
NCC Brian Bryder Rasmussen (til 31. juli 2013)
DANVA Kristian Friis
Kontrolordning for
ledningsrenovering

Bjørn Nielsen
   

Arbejdet er desuden blevet fulgt af en styregruppe bestående af:

DANVA  Kristian Friis
No-Dig Infra Gerda Hald
Dansk Byggeri
Rørtekniksektionen

Michael Thomsen

De deltagende organisationer og firmaer har alle ydet bidrag af ressourcemæssig karakter til udarbejdelsen.

 

Hent hele paradigme udbud foringer afløb aug. 2016 som pdf her og som Word-fil her.

 • hovedstadens-rekrutteringsservice
 • evopipes
 • Aarsleff
 • Villy Poulsen
 • Munck-forsyningsledninger
 • FKS-Slamson
 • ncc
 • oestergaard-as
 • ekstra logo
 • hovedstadens-rekrutteringsservice
 • evopipes
 • Aarsleff
 • Villy Poulsen
 • Munck-forsyningsledninger
 • FKS-Slamson
 • ncc
 • oestergaard-as
 • ekstra logo