• De 3 U'er: 1 - UDVEKSLE...
  erfaringer, ny viden, indsigter, udfordringer og muligheder
 • De 3 U'er: 2 - UDDANNE...
  personer i branchen, som ønsker yderligere NO-DIG-kompetencer og studerende på relevante uddannelser
 • De 3 U'er: 3 - UNDERSTØTTE...
  samspillet mellem og udvikling af bygherre, rådgiver, entreprenør og producent

Hvem har stafetten?

Navn

Connie Dorby Ersing

Virksomhed

Nyborg Forsyning & Service A/S - en multiforsyning som leverer vand og varme samt håndterer renovation og spildevand.

Titel

Spildevandschef

Hvorfor er du med i netværket NoDig Infra?

Spændende med et fagligt forum med vidensdeling om no-dig løsninger. Der er en entusiastisk tilgang til løsning af opgaverne, som ofte kan være meget kreative. Medlemmerne deler gerne deres viden.

Hvad optager dig for øjeblikket?

Omfanget af uvedkommende vand i kloakkerne. Renseanlæggene behandler op til fire gange af den solgte vandmængde.

Skyldes udfordringen indsivninger, fejltilsluttede dræn eller store områder med fælleskloak?

Vælges tætning af hoved- og stikledninger af fælleskloakker ved no-dig løsning kan der opnås en hurtig løsning, når udfordringerne er forårsaget af indsivning. Men hvor længe varer det? Påstand: ”Det grundvand, som før kom ind via utætte samlinger i hovedledningen kommer måske fremover via utætte samlinger i de private ledninger? Der er risiko for at kunderne får vand i kældrene, som følge af at grundvandet nu siver gennem vægkonstruktionerne. Kunderne vil muligvis etablere omfangsdræn – som lovligt bliver tilkoblet kloaksystemerne. Står forsyningerne derfor igen med den samme mængde uvedkommende vand om eksempelvis 10 år”?

Vælges en traditionel to strenget kloakseparering opnås effekten så snart kunderne har fået separeret. Denne løsning er ofte en anlægsteknisk dyrere løsning både for forsyning og kunder.

Hvordan har dit arbejde betydning for branchens udvikling?

Som bygherre er vi meget optaget af at vælge den rigtige løsning bl.a. ved ny kloakeringer og renoveringer til gavn for vore kunder.

Vi har en holistisk tilgang til forsyningsopgaven med fokus på vandets kredsløb og sundhed – vi samarbejder med miljømyndigheden, virksomheder, kunder og har blik for både ressourcer og totaløkonomi.

Den opsamlede viden deler vi gerne i diverse erfa-grupper.

 

Findes der tilstrækkelig viden i branchen?

Ja, men gerne mere videndeling og erfa-grupper.

Hvad optager og betyder noget for dig?

Det betyder meget at mine medarbejdere/kollegaer er nysgerrige og engagerende i løsning af opgaverne. NFS er en mindre forsyning, hvor vi vælger at projektere mest muligt selv.

Vi er stolte af, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i 2015 placerede vores spildevandsselskab som et frontselskab og for 2016 som ”superefficient”.

Hvem sender du stafetten videre til?
Morten Askgaard, Per Aarsleff A/S.


Og hvilket bonusspørgsmål vil du gerne stille?

Kan no dig løsninger afhjælpe uvedkommende vand i områder med højt grundvandsspejl – også i fremtiden?

 • hovedstadens-rekrutteringsservice
 • evopipes
 • Aarsleff
 • Villy Poulsen
 • Munck-forsyningsledninger
 • FKS-Slamson
 • ncc
 • oestergaard-as
 • ekstra logo
 • hovedstadens-rekrutteringsservice
 • evopipes
 • Aarsleff
 • Villy Poulsen
 • Munck-forsyningsledninger
 • FKS-Slamson
 • ncc
 • oestergaard-as
 • ekstra logo