• Et netværk under DANVA – når det handler om underjordisk infrastruktur
 • Et netværk under DANVA – når det handler om underjordisk infrastruktur

NoDig Infra skal bidrage til en effektiv udbygning, vedligeholdelse og fornyelse af
samfundets tekniske infrastruktur, hvor

§  NoDig Infra's hovedopgave er at være et åbent forum for diskussion, udveksling af erfaringer og udvikling indenfor opgravningsfri ledningsteknik.

§  NoDig Infra skal være mødepladsen for spredning af information mellem alle aktører indenfor opgravningsfri ledningsteknik (No Dig metoder). Fx ledningsejere, leverandører, entreprenører og konsulenter.

§  NoDig Infra skal virke for at skabe åbne kontakter og netværk mellem skandinaviske aktører indenfor opgravningsfri ledningsteknik og national og internationale uddannelsessteder og brancheforeninger, således at viden om metodernes muligheder anvendes. 

Ved at arbejde aktivt for disse mål, kan NoDig Infra opfylde en mission om at præge en positiv og bæredygtig samfundsudvikling, hvor enorme investeringer bevares og vedligeholdes med et minimum af miljøbelastning, ressourceforbrug og gener for omgivelserne i øvrigt.

 • hovedstadens-rekrutteringsservice
 • evopipes
 • Aarsleff
 • vitek
 • Munck-forsyningsledninger
 • FKS-Slamson
 • ncc
 • oestergaard-as
 • ekstra logo
 • hovedstadens-rekrutteringsservice
 • evopipes
 • Aarsleff
 • vitek
 • Munck-forsyningsledninger
 • FKS-Slamson
 • ncc
 • oestergaard-as
 • ekstra logo